Jak wyglądają liczby 6 i 7 na liczydle soroban. Przykłady.

Jak wyglądają liczby 6 i 7 na liczydle soroban. Przykłady.

Górny koralik na liczydle soroban ma wartość 5, kiedy dodamy do niego jeden dolny koralik, uzyskamy liczbę 6. Natomiast górny i dwa dolne koraliki to liczba 7. Zobacz przykłady działań dodawania i odejmowania z tymi liczbami.

6 = 5 + 1

A więc musimy przesunąć górny koralik oraz jeden dolny

Liczba 6 na liczydle soroban
Liczba 6

7 = 5 + 2

A więc musimy przesunąć górny koralik oraz dwa dolne

Liczba 7 na liczydle soroban
Liczba 7

Podobnie jest z liczbami 60 i 70. Wystarczy przesunąć koraliki na pręcie dziesiątek.

Liczby 5, 50 i 55 na liczydle soroban