Lekcja#4 - Liczby 8 i 9 na sorobanie. Wykorzystujemy wszystkie koraliki.

Lekcja#4 - Liczby 8 i 9 na sorobanie. Wykorzystujemy wszystkie koraliki.

Do górnego koralika o wartości 5 dodajemy trzy dolne koraliki, aby uzyskać liczbę 8. Liczbę 9 uzyskamy przesuwając do środka wszystkie koraliki na pierwszym pręcie. Zobacz przykłady dodawania i odejmowania z tymi liczbami.

8 = 5 + 3

Przesuwamy górny koralik oraz trzy dolne.

Liczba 8 na liczydle soroban
Liczba 8

9 = 5 + 4

Przesuwamy górny koralik oraz cztery dolne.

Liczba 9 na liczydle soroban
Liczba 9

Podobnie jest z liczbami 80 i 90. Wystarczy przesunąć odpowiednie koraliki na pręcie dziesiątek.

Liczby 80 i 90 na liczydle soroban
Liczby 80 i 90